HOME  •   CONTACT US  •  JOIN E-LIST  •  DONATE  •  SEARCH
Heart with Wings

Dutch Translations

Translations by Alima Mooijman

Click to View Archives

Visalat dag 2015
Guest Translator: Hamida Verlinden

Dierbare soefi broeders en zusters,

Wat een voorrecht is het om vandaag weer samen te zijn in herinnering aan Murshid, onze Meester. Zijn leiding is altijd voelbaar, voor zover wij in staat zijn om ons volledig op hem af te stemmen en hem met hart en ziel toegewijd te zijn.

Waarom komen we bij elkaar anders dan om samen onze dank uit te spreken voor de zegeningen die we door de jaren heen hebben ontvangen: we ervaren de onafhankelijkheid op het pad van spirituele vrijheid, en de dierbare voorbeelden van onze broeders en zusters, die geïnspireerd zijn door het beginsel liefde-harmonie-schoonheid.

Murshid liet 88 jaar geleden het aardse achter zich. Wanneer we ons op deze speciale dag in gedachte en gevoel met hem verbinden, kunnen we misschien ons kleine zelf achterlaten om te reiken naar de plaats waar zielen elkaar ontmoeten.

Vaak vragen wij ons af welke relatie er toch bestaat tussen zielen die zijn heengegaan en zij die zijn achtergebleven. Murshid geeft aan: er is een sluier die een splitsing teweeg brengt; en toch, zolang de link er is blijft de relatie levend op een spiritueel niveau. Dit mystieke inzicht kan ons aanzetten om ons bewust te worden van onze verantwoordelijkheid als werkers voor de boodschap in onze tijd.

Murshid liet zijn werk na aan allen die zijn oproep beantwoordden en zich ervoor inzetten: Mijn gedachten heb ik gezaaid in de bodem van de mind; Mijn liefde heeft je hart gevuld; Mijn woord heb ik je in de mond gelegd; Mijn licht heeft je hele wezen verlicht; Mijn werk heb ik je in handen gegeven. Murshid heeft ons zijn werk in handen gegeven.

De boodschap zal overal verspreid worden als wij afgestemd zijn en blijven op Murshid; zijn woorden zijn zoveel jaren geleden uitgesproken, maar blijven in ons hart weerklinken.

Er is slechts een manier om te weten of we echt de boodschap brengen in het voetspoor van Murshid: Laten we zijn beeld voor ogen houden en onszelf de vraag stellen: Murshid, breng ik de leringen echt op de wijze zoals ze ons zijn toevertrouwd?

Het antwoord op die vraag zal dan gevonden worden op het niveau van ons geweten.

Hidayat Inayat-Khan